Khóa Học Phong Thủy Ứng Dụng

Khóa học ứng dụng phong thủy trong kiến trúc

Phong thủy là một ngành khoa học cổ đại của phương Đông, nghiên cứu về mối quan hệ giữa Mệnh (người ở trong nhà) với Trạch (nhà ở, đất ở), và nghiên cứu các mạch khí, mạch nước ảnh hưởng đến đời sống họa phúc cát hung của con người. Phong thủy là một phần …

Khóa học phong thủy ứng dụng kinh doanh Bất động sản

Bạn sẽ học được gì? Giúp người học phân tích và thấu hiểu bản thân một cách đầy đủ và dễ dàng áp dụng Thấu hiêu bức tranh BĐS tại Việt Nam, sự dịch chuyển của Long mạch tại Hà Nội Tư vấn cho khách hàng chọn mua nhà phù hợp hướng theo cung và …