KHÓA HỌC TỨ TRỤ TỬ BÌNH

Tứ Trụ Tử Bình là một trong các môn giải đoán về vận mệnh của con người, như: Bát Tự Hà Lạc, Tử Vi Lý Số, Tứ Trụ Tử Bình, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất, Lục Nhâm Đại Độn…
Mỗi trường phái có cơ sở lý luận riêng, dựa vào các lý thuyết riêng của mình, nhưng có đặc điểm chung là đều được tích lũy và phát triển theo thời gian, các cơ sở của nó được chiêm nghiệm và đánh giá có tính thực tế, nên đã phát triển và được yêu thích không chỉ ở các nước Á Đông mà còn trên toàn thế giới.

Tứ trụ - Tử bình
Tứ trụ – Tử bình

A. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bao gồm 4 buổi:
1. Làm quen với Tứ Trụ Tử Bình

 • – Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của môn Tứ Trụ Tử Bình
 • – Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư
 • – Vòng Ngũ Hành tương sinh và tương khắc
 • – Ngũ Hành của Thiên Can, và Địa Chi
 • – Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận, vòng Lục Thập Hoa Giáp
 • – Giới thiệu về 12 tiết khí trong năm
 • – Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
 • – Cách tính Thiên Can, Địa Chi của tứ trụ Niên, Nguyệt, Nhận, Thời vận
 • – Các thuộc tính tương hợp, tương hình, tương xung trong Thiên Can Địa Chi
 1. 2. Lập số dự đoán Tứ Trụ
 2. – Định can chi giờ ngày tháng năm sinh để lập Tứ Trụ
 3. – Xác định Nhật Nguyên trong Tứ Trụ
 4. – Lục Thần trong Tứ Trụ- Phân tích Thiên Can của Tứ Trụ ra Ngũ Hành
 5. – So sánh thuộc tính Ngũ Hành Sinh Khắc của Thiên Can Tứ Trụ, phân biệt sinh nhập, sinh xuất, tỵ hòa, khắc nhập, khắc xuất, 5 trạng thái sinh khắc của ngũ hành
 6. 3. Lập số dự đoán Tứ Trụ (tiếp)
 7.  – Xác định Thập Thần ứng với các Thiên Can của Tứ Trụ: Kiêu Thần / Thiên Ấn, Chính Ấn, Thực Thần, Thương Quan, Ngang Vai / Tỷ Kiên, Kiếp Tài, Thiên Tài, Chính Tài, Thất Sát, Chính Quan
 8. – Nguyên lý Can Ẩn Tàng Chi, phân tích tìm Thiên Can trong Địa Chi của Tứ Trụ
 9. – Xác định Thập Thần ứng với các Thiên Can tàng ẩn Địa Chi của Tứ Trụ
 10. – Phân tích quan hệ vượng suy cường nhược của Nhật Nguyên với chi lệnh tháng
 11. – Ảnh hưởng khi Nhật Nguyên quá vượng suy cường nhược theo nguyên tắc của Ngũ Hành
 12. 4. Giải đoán lá số Tứ Trụ
 13. – Đại vận tức vận trình
 14. – Cách tính năm