Những sai lầm nghiêm trong khi lập bàn thờ thần tài, ông thổ địa.

Thần tài là vị thần trông coi tiền bạc mang theo tín ngưỡng của người Việt Nam và một số nước phương Đông. Chính vì thế mà người ta thường lập bàn thờ để cúng vị thần này hằng ngày, đặc biệt là những gia đình kinh doanh buôn bán, các công ty … Thổ …